U presenteer

Tescon Op­los­mid­del­vrije Primer RP pro clima

intello

Telecharger

Tescon Primer RP

Op­los­mid­del­vrije pri­mer, dro­gen niet no­dig

Toepassing

Hecht­pri­mer voor hout, board­pla­ten, met­sel­werk, dak, wand en vloer­plaat ter voor­be­rei­ding of ver­be­te­ring van de on­der­grond voor het daar­op­vol­gend aan­bren­gen van pro cli­ma kleef­band TES­CON No.1, TES­CON VA­NA, TES­CON PRO­FIL, BU­DAX TOP en aan­sluit­lijm OR­CON F, OR­CON CLAS­SIC, OR­CON LI­NE en ECO COLL.

Voordelen

 

 

  • Dro­gen niet no­dig – Ver­lij­ming kan bij ab­sor­be­ren­de on­der­gron­den di­rect in de voch­ti­ge pri­mer ge­schie­den.

 

 

  • Diep pe­ne­tre­ren­de pri­mer, bij­zon­der goe­de ver­ste­vi­ging

 

 

  • Ook toe­pas­baar op voch­ti­ge on­der­grond

 

 

  • Ver­wer­king ook bij vorst mo­ge­lijk

 

 

  • Com­bi­neer­baar met al­le pro cli­ma-kleef­ban­den

 

 

  • Op­los­mid­del­vrij