U presenteer

Tescon Primer AC

intello

Telecharger

Tescon Primer AC

Pri­mer

Toepassing

Hecht­pri­mer voor hout, board­pla­ten, met­sel­werk, dak, wand en vloer­plaat ter voor­be­rei­ding of ver­be­te­ring van de on­der­grond voor het daar­op­vol­gend aan­bren­gen van pro cli­ma kleef­band TES­CON No.1, TES­CON VA­NA, TES­CON PRO­FIL, BU­DAX TOP en aan­sluit­lijm OR­CON F, OR­CON CLAS­SIC, OR­CON LI­NE en ECO COLL.

Voordelen

 

 

  • Dringt diep in de on­der­grond en maakt de­ze wa­ter­af­sto­tend

 

 

  • Ver­ste­vigt de on­der­grond

 

 

  • Snel­le droog­tijd

 

 

  • Com­bi­neer­baar met al­le pro cli­ma-kleef­ban­den