U presenteer

Twee­zij­di­ge na­gel­dich­tings­band : Tescon Naidec Kleefbande pro clima

Twee­zij­di­ge na­gel­dich­tings­band intello

Twee­zij­di­ge na­gel­dich­tings­band Telecharger

Tescon Najdec

Twee­zij­di­ge na­gel­dich­tings­band

Toepassing

Als na­gel­dich­tings­band on­der de ten­gels bij dak­con­struc­ties on­der af­schot. TES­CON NAI­DEC is ge­schikt voor het ma­ken van tij­de­lij­ke af­dek­kin­gen vol­gens de pro­duct­in­for­ma­tie­bla­den van de ZVDH voor on­der­dak- en on­der­span­ba­nen.

Voordelen

 

 

  • Zeer goe­de af­dicht­wer­king – vloei­ba­re bu­tyl­lijm dringt diep in de struct­c­tuur van on­der­dak­ba­nen

 

 

  • Wa­ter­be­sten­dig Ge­schikt voor tij­de­lij­ke af­dek­kin­gen con­form de pro­duct­in­for­ma­tie­bla­den van de ZVDH

 

 

  • Wa­pe­nings­laag ter ver­ster­king

 

 

  • Ren­force­ment par arma­ture en non-tissé

 

 

  • Be­vat geen bi­tu­men