U presenteer

ver­lij­ming met Tescon N°1 kleef­band pro clima

ver­lij­ming intello

ver­lij­ming Telecharger

Tescon N°1

All­round-kleef­band met dra­ger van ge­per­fo­reer­de PE-fo­lie

Toepassing

Bin­nen: lucht­dich­te ver­lij­ming van dam­p­rem­men en lucht­dich­tings­ba­nen even­als lucht­dich­te hout­de­ri­vaat­pla­ten.

Bui­ten: lucht­dich­te ver­lij­ming van bui­ten­dak­se en sa­ne­rings­dam­p­rem­men en lucht­dich­tings­ba­nen Ver­krij­gen van wind­dicht­heid bij on­der­dak- en on­der­span­ba­nen en wand­be­tim­me­rings­fo­lies (bijv. pro cli­ma SO­LI­TEX). Wind­dich­te ver­lij­min­gen van hout­de­ri­vaat­pla­ten als on­der­laag.

Al­le ver­lij­min­gen bin­nen en bui­ten zijn zo­wel on­der­ling als met aan­gren­zen­de glad­de, niet-mi­ne­ra­le bouw­ele­men­ten mo­ge­lijk (bijv. buis­door­voe­ren, ra­men in dak­vlak­ken).

Voordelen

 

 

  • All­round-kleef­band voor bin­nen en bui­ten, 3 maan­den vol­le­dig weers­be­sten­dig

 

 

  • Flexi­be­le dra­ger, met de hand af­scheur­baar

 

 

  • Zeer rek­baar en blij­vend ver­vorm­baar (geen te­rug­stel­mo­ment), op­ti­maal ook voor aan­slui­ting op door­voe­ren

 

 

  • Voor lucht­dich­te ver­lij­min­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2

 

 

  • Wa­ter­vas­te lijm

 

 

  • Bes­te waar­den bij scha­de­lij­ke stof­fen-test