U presenteer

Wind­dich­te : Tescon Invis kleef­band pro clima

intello

Telecharger

Tescon Invis

Zwart all­round-kleef­band

Toepassing

 
Bui­ten: ver­krij­gen van wind­dicht­heid bij wand­be­tim­me­rings­fo­lie ook ach­ter ge­vel­be­tim­me­ring met pro cli­ma SO­LI­TEX FRON­TA WA en SO­LI­TEX FRON­TA QUAT­TRO, en bij on­der­dak- en on­der­span­ba­nen. Wind­dich­te ver­lij­min­gen van hout­de­ri­vaat­pla­ten als on­der­laag. Lucht­dich­te ver­lij­ming van bui­ten­dak­se en sa­ne­rings­dam­p­rem­men en lucht­dich­tings­ba­nen

Bin­nen: lucht­dich­te ver­lij­ming van dam­p­rem­men en lucht­dich­tings­ba­nen even­als lucht­dich­te hout­de­ri­vaat­pla­ten.

Al­le ver­lij­min­gen bin­nen en bui­ten zijn zo­wel on­der­ling als met aan­gren­zen­de glad­de, niet-mi­ne­ra­le bouw­ele­men­ten mo­ge­lijk (bijv. buis­door­voe­ren, ra­men in dak­vlak­ken).

Voordelen

 

  • All­round-kleef­band voor bin­nen en bui­ten, 6 maan­den vol­le­dig weers­be­sten­dig
  • Goed aan­sluit­ba­re vlies­dra­ger, met de hand af­scheur­baar
  • Ge­schikt voor aan­slui­ting op door­voe­ren
  • Ook toe­pas­baar voor wind­dich­te ver­lij­min­gen van wand­be­schot­ba­nen ach­ter be­tim­me­rin­gen met open voe­gen
  • Wa­ter­vas­te lijm