U presenteer

Dub­bel­zij­di­ge : Duplex kleef­band – pro clima

intello

Telecharger

Duplex

Dub­bel­zij­di­ge kleef­band

Toepassing

Bui­ten: te­gen vocht be­scherm­de ver­lij­ming van de over­lap­pin­gen van on­der­dak- en on­der­span­ba­nen en wand­be­tim­me­rings­fo­lies en van bui­ten­dak­se dam­p­rem- en lucht­dich­tings­ba­nen op har­de dra­gers. De lucht­dich­te ver­lij­min­gen vol­doen aan de ver­eis­ten van DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2.

Bin­nen: be­ves­ti­ging van dam­p­rem- en lucht­dich­tings­ba­nen op me­ta­len pro­fie­len. Aan­slui­tin­gen bijv. op ra­men.

Voordelen

 

    Duur­zaam dich­te ver­lij­min­gen voor bin­nen en bui­ten – Vei­li­ge ver­bin­din­gen van ba­nen in het over­lap­pings­ge­bied – Voor lucht­dich­te ver­lij­min­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2 – Met DU­PLEX hand­dis­pen­ser (voor 20 m rol­len, z. toe­be­ho­ren) ge­mak­ke­lijk te ver­wer­ken. Af­rol­len, aan­druk­ken en af­scheu­ren in één en­ke­le be­wer­king