U presenteer

goed­ko­pe en duur­zaam : Rapid Cell kleef­band pro clima

goed­ko­pe intello

goed­ko­pe Telecharger

Rapid Cell

Snel­kleef­band

Toepassing

 
Voor goed­ko­pe en duur­zaam lucht­dich­te ver­lij­ming van voe­gen in hout­de­ri­vaat­pla­ten. Ook ge­schikt voor ver­lij­ming van baan­o­ver­lap­pin­gen van dam­p­rem- en lucht­dich­tings­ba­nen even­als stof­be­scher­mings­fo­lies.

Voordelen

 

  • Snel­kleef­band zon­der af­dek­laag
  • Af­scheu­ren, ver­za­me­len en ver­wij­de­ren van af­dek­pa­pier niet no­dig, met de hand af­scheur­baar Tijds­be­spa­ring ten op­zich­te van kleef­band met af­dek­laag ca. 60%
  • Wa­ter­vas­te lijm
  • Voor lucht­dich­te ver­lij­min­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2