U presenteer

Strijk­ba­re Wyflexa pro clima

intello

Telecharger

Wyflexa

Strijk­ba­re

Toepassing

Strijk­ba­re (voe­gen)af­dich­ting voor het af­dich­ten van moei­lijk te be­rei­ken en te ver­lij­men door­voe­ren aan­slui­tin­gen in nieuw­bouw en sa­ne­ring bin­nen en bui­ten. WY­FLEXA hecht op al­le in de bouw gang­ba­re ma­te­ri­a­len, al­le pro cli­ma ba­nen even­al­sop ba­nen van PP, PE, PA, alu­mi­ni­um en pa­pier.

De dicht­stof zorgt in com­bi­na­tie met het dra­ger­vlies voor lucht- en wind­dich­te aan­slui­tin­gen en is re­gen­vast. De dicht­stof laat zich ge­mak­ke­lijk met pa­troon of kwast aan­bren­gen. Het bij­ge­le­ver­de goed aan­sluit­ba­re wa­pe­nings­vlies zorgt voor de nood­za­ke­lij­ke laag­dik­te en ver­hin­dert weg­lo­pen van de dicht­stof vóór de dro­ging. De vocht­va­ri­a­be­le sd-waar­de zorgt bui­ten voor dif­fu­sie­open en bin­nen voor dif­fu­siegecon­tro­leer­de con­struc­tie­la­gen.

Voordelen

 

 

  • Hecht op al­le in de bouw gang­ba­re op­per­vlak­ken, be­voch­tigt de­ze vol­vlaks en dringt diep bin­nen.

 

 

  • Dicht duur­zaam vei­lig en flexi­bel af: Lucht­dicht, wind­dicht en wa­ter­ge­lei­dend

 

 

  • Met de in de han­del ge­brui­ke­lij­ke kwas­ten ge­mak­ke­lijk aan te bren­gen

 

 

  • Snel­le dro­ging

 

 

  • Be­vat geen week­ma­kers en op­los­mid­de­len

 

 

  • Vocht­va­ri­a­be­le sd-waar­de