U presenteer

Zelf­kle­vend 3-di­men­si­o­naal bui­ten­hoek-vorm­deel : Tescon invex Dicht pro clima

intello

Telecharger

Tescon Invex

Zelf­kle­vend 3-di­men­si­o­naal bui­ten­hoek-vorm­deel

Toepassing

Zelf­kle­vend 3-di­men­si­o­naal bui­ten­hoek-vorm­deel van TES­CON kleef­band voor af­dich­ting bin­nen en bui­ten. Ver­lijm­baar op

 

  • Dam­p­rem- en lucht­dich­tings­ba­nen van fo­lie en pa­pier

 

 

  • dam­p­rem- en lucht­dich­tings­vlak­ken van har­de hout­de­ri­vaat­pla­ten

 

 

  • on­der­dak-, on­der­span- en wand­be­schot­ba­nen Hout­ve­zel-on­der­dak­pla­ten (gron­den met TES­CON PRI­MER RP)

 

 

  • Aan­gren­zen­de bouw­ele­men­ten van ge­schaafd hout, har­de kunt­stof­fen resp. me­ta­len, zo­als ra­men, deu­ren, bal­ken, blok­ke­len, bui­zen, ka­bels enz.

 

De ver­lij­min­gen vol­doen aan de ver­eis­ten van DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B8110-2.

Voordelen

 

 

  • Vei­li­ge af­dich­ting door voor ver­lijm­de 3D-bui­ten­hoek

 

 

  • Duur­zaam dich­te ver­lij­min­gen bin­nen en bui­ten dank­zij wa­ter­vas­te SO­LID-lijm

 

 

  • Met mes of schaar flexi­bel aan­pas­baar, bijv. een klei­ne­re been­leng­tes

 

 

  • Hoek om­vouw­baar: Lijm­vlak kan naar bin­nen of naar bui­ten wij­zen

 

 

  • Goed aan­sluit­ba­re, flexi­be­le vlies­dra­ger Ide­aal bij niet-haak­se aan­sluit­si­tu­a­ties

 

 

  • Aan­slui­ting ach­ter­af mo­ge­lijk op ka­bels en le­ge bui­zen