U presenteer

Zelf­kle­vend 3-di­men­si­o­naal Tescon Incav pro clima

intello

Telecharger

Tescon Incav

Zelf­kle­vend 3-di­men­si­o­naal bin­nen­hoek vorm­deel

Toepassing

Zelf­kle­vend 3-di­men­si­o­naal bin­nen­hoek-vorm­deel van TES­CON kleef­band voor af­dich­ting bin­nen en bui­ten. Ver­lijm­baar op

  • Dam­p­rem- en lucht­dich­tings­ba­nen van fo­lie en pa­pier,
  • dam­p­rem- en lucht­dich­tings­vlak­ken van har­de hout­de­ri­vaat­pla­ten,
  • on­der­dak-, on­der­so­an- en wand­be­schot­ba­nen
  • Hout­ve­zel-on­der­dak­pla­ten (gron­den met TES­CON PRI­MER RP))
  • Aan­gren­zen­de bouw­ele­men­ten van ge­schaafd hout, har­de kunt­stof­fen resp. me­ta­len, zo­als ra­men, deu­ren, bal­ken, blok­ke­len enz.

De ver­lij­min­gen vol­doen aan de ver­eis­ten van DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B8110-2.

Voordelen

 

  • Vei­li­ge af­dich­ting door voor ver­lijm­de 3D-bin­nen­hoek
  • Duur­zaam dich­te ver­lij­min­gen bin­nen en bui­ten dank­zij wa­ter­vas­te SO­LID-lijm
  • Met mes of schaar flexi­bel aan­pas­baar, bijv. een klei­ne­re been­leng­tes
  • Hoek om­vouw­baar: Lijm­vlak kann naar bin­nen of naar bui­ten wij­zen
  • Goed aan­sluit­ba­re, flexi­be­le vlies­dra­ger: Ide­aal bij niet-haak­se aan­sluit­si­tu­a­ties