U presenteer

Stoppa 25 dichting pro clima

intello

Telecharger

Stoppa 25

Af­dich­tings­plug­gen voor ka­bel­bui­zen

Toepassing

 
De af­dicht­plug­gen pro cli­ma STOP­PA wor­den ge­bruikt voor het snel en duur­zaam lucht­dicht aan­slui­ten van ka­bels in ka­bel­bui­zen con­form DIN 4108-7. Voor het lucht­dicht aan­slui­ten van le­ge bui­zen op de dam­p­rem- en lucht­dich­tings­laag zijn er man­chet­ten voor le­ge bui­zen (bijv. pro cli­ma RO­FLEX 20 of RO­FLEX 20 mul­ti).

Voordelen

 

  • Snel­le en een­vou­di­ge lucht­dich­ting con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2
  • Flexi­be­le door­voer­mem­braan dicht ver­schil­len­de ka­bel­di­a­me­ters af
  • Een­vou­dig door­steek­baar met na­gel of punt van de pa­troon
  • Meer­laag­se af­dicht­lip­pen zor­gen voor op­ti­ma­le aan­slui­ting op ge­pro­fi­leer­de bui­zen
  • Ge­schikt voor meer­de­re ka­bels
  • Kan na­der­hand wor­den ver­wij­derd