U presenteer

Ka­bel­man­chet­ten voor in­bouw ach­ter­af : Kaflex post pro clima

intello

Telecharger

Kaflex post

Ka­bel­man­chet­ten voor in­bouw ach­ter­af

Toepassing

De dich­tings­man­chet­ten pro cli­ma KA­FLEX post wor­den ge­bruikt voor een snel­le en duur­zaam be­trouw­ba­re aan­slui­ting van reeds ge­mon­teer­de ka­bels in de lucht­dich­tings­laag bin­nen con­form DIN 4108-7. Door­dat lijm en dra­ger­ma­te­ri­aal wa­ter­vast zijn, is KA­FLEX post ook ge­schikt voor ge­bruik bui­ten (bijv. wind­dich­ting bij on­der­da­ken en ge­vels).

Voordelen

 

 

  • Pro­beem­lo­ze en vei­li­ge aan­slui­ting op reeds ge­mon­teer­de ka­bels

 

 

  • Ex­treem flexi­bel en rek­baar

 

 

  • Snel­le en een­vou­di­ge ver­wer­king

 

 

  • Wa­ter­vast, ook ge­schikt voor door­voe­ren in ge­vels en on­der­dak­ba­nen

 

 

  • Lucht­dich­te ver­lij­min­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2