U presenteer

Kaflex multi Luchtdicht pro clima

intello

Telecharger

Kaflex multi

Ka­bel­boom­man­chet­ten ge­schikt voor max. 16 ka­bels, Ø 6-12 mm

Toepassing

 
Ka­bel­boom­man­chet van ro­buust en ui­terst flexi­bel EP­DM voor een een­vou­di­ge, snel­le en duur­zaam dich­te door­voe­ring van max.16 ka­bels door de lucht­dich­tings­laag of het on­der­dak.
Com­ple­te mon­ta­ge­set voor een­vou­di­ge toe­pas­sing. Ver­lij­ming met TES­CON No.1 of TES­CON VA­NA (8 strips in art.-nr. 10728).

Voordelen

 

  • Com­ple­te set ge­schikt voor max. 16 ka­bels
  • Vei­li­ge aan­slui­ting, snel­le en een­vou­di­ge af­dich­ting bin­nen en bui­ten
  • Hoog­waar­dig EP­DM, ex­treem flexi­bel en rek­baar, geen uit­ste­kend ge­deel­te
  • Wa­ter­vast, ook ge­schikt voor door­voe­ren in ge­vels en on­der­dak­ba­nen
  • Ka­bels kun­nen ach­ter­af nog wor­den ver­scho­ven of na­ge­trok­ken