U presenteer

Ka­bel­man­chet­ten : Kaflex mono Luchtdicht pro clima

intello

Telecharger

Kaflex mono

Ka­bel­man­chet­ten voor 1 ka­bel, Ø 6-12 mm

Toepassing

Dich­tings­man­chet­ten van ro­buust en ui­terst flexi­bel EP­DM. Op­ti­maal ge­schikt voor het snel en duur­zaam lucht­dicht door­voe­ren van ka­bels en bui­zen door de lucht­dich­tings­laag. Ook bui­ten toe­pas­baar, bijv. bij on­der­da­ken of sa­ne­rings­dam­p­rem­men.

Voordelen

 

 

  • Vei­li­ge aan­slui­ting, snel­le en een­vou­di­ge af­dich­ting bin­nen en bui­ten

 

 

  • Hoog­waar­dig EP­DM, ex­treem flexi­bel en rek­baar, geen uit­ste­kend ge­deel­te

 

 

  • Wa­ter­vast, ook ge­schikt voor door­voe­ren in ge­vels en on­der­dak­ba­nen

 

 

  • Ka­bels kun­nen ach­ter­af nog wor­den ver­scho­ven of na­ge­trok­ken