U presenteer

In­stal­la­tie­box : Instaabox dichting pro clima

intello

Telecharger

Instaabox

In­stal­la­tie­box

Toepassing

Bij con­struc­ties zon­der in­stal­la­tie­laag kan de IN­STAABOX ruim­te bie­den voor con­tact­do­zen e.d. Daar­toe wordt de­ze op de aan­we­zi­ge dam­p­rem- en lucht­dich­tings­laag aan­ge­bracht en lucht­dicht aan­ge­slo­ten. Bij ge­bruik van tra­di­ti­o­ne­le con­tact­do­zen wordt vol­daan aan de ver­eis­ten van DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2 met be­trek­king tot de lucht­dicht­heid.

De IN­STAABOX kan zo­wel bij bin­nen- als bui­ten­wan­den wor­den ge­bruikt.

Voordelen

 

 

  • Lucht­dich­te in­bouw van ap­pa­raat­do­zen zon­der in­stal­la­tie­laag con­form de ver­eis­ten van DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2

 

 

  • Biedt plaats aan max. drie ap­pa­raat­do­zen.

 

 

  • Kan via open­snij­den en weer dicht­lij­men naar keu­ze ver­groot wor­den

 

 

  • Voor ka­bels tot een dia­me­ter van 20 mm