U presenteer

As­sor­ti­ment voor een be­trouw­ba­re af­dich­ting : Electrobox luchtdicht pro clima

intello

Telecharger

Electrobox

As­sor­ti­ment voor een be­trouw­ba­re af­dich­ting op ka­bels en ka­bel­bui­zen con­form DIN 4108-7 en RT 2012

Toepassing

Lucht­dich­tings­man­chet­ten en toe­be­ho­ren voor duur­zaam lucht­dich­te aan­slui­ting van ka­bels, ka­bel­bo­men, ka­bel­bui­zen door het lucht­dich­tings­vlak.

Voordelen

 

 

  • Be­trouw­baar en snel af­dich­ten op ka­bels, ka­bel­bo­men, le­ge bui­zen enz.

 

 

  • Voor DIN- en RT-con­for­me mon­ta­ge ter ver­mij­ding van bouw­scha­de en schim­mel

 

 

  • Com­pleet en over­zich­te­lijk uit­ge­rus­te as­sor­ti­ments­box

 

 

  • Ma­te­ri­aal al­tijd di­rect bij de hand. Een­vou­dig na­be­stel­len van ver­bruikt ma­te­ri­aal