U presenteer

Extoseal Magov Hoog­e­las­ti­sche aan­sluit­band pro clima

Hoog­e­las­ti­sche intello

Hoog­e­las­ti­sche Telecharger

Extoseal Magov

Hoog­e­las­ti­sche aan­sluit­band voor lucht­dich­te aan­slui­tin­gen

Toepassing

Hoog­e­las­ti­sche aan­sluit­band voor lucht­dich­te aan­slui­tin­gen, bijv. ter hoog­te van het on­der­ste deel van de wand of op door­voe­ren, zo­als van bui­zen, in­bouw­ele­men­ten enz.

Voordelen

 

 

  • Per­fect voor het af­dich­ten van door­voe­ren­door door de bij­zon­der dik­ke bu­tyl­rub­ber­laag en elas­ti­sche dra­ger­fo­lie net ge­rin­ge te­rug­zet­krach­ten

 

 

  • Vei­lig op bij ster­ke uit­zet­ting

 

 

  • Be­schermt bouw­ele­men­ten te­gen bin­nen­drin­gend wa­ter: Werkt wa­ter­ge­lei­dend en af­slui­tend te­gen op­stij­gend vocht

 

 

  • Vei­li­ge ver­bin­ding: Bu­tyl­rub­ber dringt diep in de on­der­grond

 

 

  • Hecht goed op mi­ne­ra­le on­der­gron­den