U presenteer

Extoseal Finoc Vocht­af­dich­ten­de af­sluit­band pro clima

af­sluit­band  intello

af­sluit­band  Telecharger

Extoseal Finoc

Vocht­af­dich­ten­de af­sluit­band

Toepassing

Vocht­af­dich­ten­de af­sluit­band voor af­dich­ting on­der drem­pels in de hout­bouw, voor aan­slui­tin­gen van hout­de­ri­vaat­pla­ten op glad­de mi­ne­ra­le on­der­gron­den, voor ver­lij­ming van on­der­dak­pla­ten on­der­ling (bijv. in kil­len en over­gan­gen) en van hun aan­slui­tin­gen op aan­gren­zen­de bouw­ele­men­ten.

Voordelen

 

 

  • Be­schermt bouw­ele­men­ten te­gen bin­nen­drin­gend wa­ter: Werkt wa­ter­ge­lei­dend en af­slui­tend te­gen op­stij­gend vocht

 

 

  • Vei­li­ge ver­bin­ding: Bu­tyl­rub­ber dringt diep in de on­der­grond

 

 

  • Zeer elas­ti­sche dra­ger­fo­lie met bij­zon­der ge­rin­ge te­rug­zet­krach­ten: Is flexi­bel aan­pas­baar aan on­der­gron­den en hoe­ken

 

 

  • Hecht goed op mi­ne­ra­le on­der­gron­den