U presenteer

Extoseal Encors af­sluit­band pro clima

intello

Telecharger

Extoseal Encors

Wa­ter­ge­lei­den­de aan­sluit­band met ho­ge kleef­kracht

Toepassing

 
Wa­ter­ge­lei­den­de aan­sluit­band met ho­ge kleef­kracht voor het in­stal­le­ren van ven­ster­ban­ken, voor aan­slui­tin­gen van hout­de­ri­vaat­pla­ten op glad­de mi­ne­ra­le on­der­gron­den, voor ver­lij­ming van on­der­dak­pla­ten on­der­ling (bijv. in kil­len en over­gan­gen) en van hun aan­slui­tin­gen op aan­gren­zen­de bouw­ele­men­ten.

Voordelen

 

  • Be­schermt bouw­ele­men­ten te­gen bin­nen­drin­gend wa­ter: Werkt wa­ter­ge­lei­dend en af­slui­tend te­gen op­stij­gend vocht
  • Ex­treem ho­ge kleef­kracht ook op licht voch­ti­ge en kou­de on­der­gron­den
  • Zeer elas­ti­sche dra­ger­fo­lie met bij­zon­der ge­rin­ge te­rug­zet­krach­ten: Is flexi­bel aan­pas­baar aan on­der­gron­den en hoe­ken
  • Hecht goed op mi­ne­ra­le on­der­gron­den
  • Dicht na­gel­door­voe­ren af