U presenteer

Orcon F All­round-aan­sluit­lijm pro clima

intello

Telecharger

Orcon F

All­round-aan­sluit­lijm

Toepassing

 

 

  • Voor het ma­ken van lucht­dich­te aan­slui­tin­gen van al­ler­lei dam­p­rem- en lucht­dich­tings­ba­nen. Daar­toe be­ho­ren al­le pro cli­ma dam­p­rem- en lucht­dich­tings­ba­nen (bijv. pro cli­ma IN­TEL­LO, DB+, IN­TE­S­A­NA, DA­S­A­TOP en DA). De aan­sluit­ver­lij­min­gen vol­doen aan de ver­eis­ten van de re­le­van­te nor­men DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2.

 

 

  • Ver­lij­ming van wind­dich­te aan­slui­tin­gen van al­ler­lei on­der­dak- en on­der­span­ba­nen. De aan­sluit­ver­lij­ming van bijv. pro cli­ma SO­LI­TEX MEN­TO-se­rie, SO­LI­TEX UD, SO­LI­TEX PLUS en SO­LI­TEX UM con­nect vol­doet aan de ver­eis­ten van de pro­duct­in­for­ma­tie­bla­den van de ZVDH.

 

 

  • Wind­dich­te ver­lij­ming van wand­be­tim­me­rings­fo­lies (bijv. pro cli­ma SO­LI­TEX FRON­TA WA en SO­LI­TEX FRON­TA QUAT­TRO).

 

 

  • Ver­lij­ming van de over­lap­pin­gen en aan­slui­tin­gen van stof­be­scher­mings­fo­lies (bijv. pro cli­ma RB).

 

Voordelen

 

 

  • Zeer ho­ge kleef­kracht bij snel­le dro­ging. Geen aan­druk­lat no­dig op dra­gen­de on­der­gron­den

 

 

  • Lucht­dich­te ver­lij­min­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2

 

 

  • Bij­zon­der rek­baar, duur­zaam elas­tisch

 

 

  • Dringt diep in de on­der­grond

 

 

  • Op­slag ook bij vorst mo­ge­lijk