U presenteer

Tescon Profil Aansluitkleefbanden pro clima

intello

Telecharger

Tescon Profil

Hoek­kleef­band met drie apart af­trek­ba­re af­trek­fo­lie­stro­ken

Toepassing

 
Hoek­aan­slui­tin­gen van dam­p­rem- en lucht­dich­ting­sla­gen, bijv. bij ra­men en deu­ren, en voor an­de­re hoek­ver­bin­din­gen van bouw­ele­men­ten bin­nen en bui­ten. Daar­toe be­ho­ren aan­slui­tin­gen van dak- of wan­din­bouw­de­len aan on­der­dak-/ on­der­span­ba­nen of wand­be­tim­me­rings­fo­lies. De ver­lij­min­gen vol­doen aan de ver­eis­ten van DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2. Ook aan­slui­tin­gen op hout­de­ri­vaat­pla­ten.

Voordelen

 

  • Hoek­kleef­band voor bin­nen en bui­ten, 6 maan­den vol­le­dig weers­be­sten­dig
  • Drie apart af­trek­ba­re af­trek­fo­lie­stro­ken
  • Zeer rek­baar, goed aan­sluit­baar en blij­vend ver­vorm­baar (geen te­rug­stel­mo­ment), ook op­ti­maal voor aan­slui­ting op door­voe­ren
  • Lucht­dich­te ver­lij­min­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2
  • Wa­ter­vas­te lijm