U presenteer

Tweelaag­se : Contega SL Aansluitkleefbanden pro clima

intello

Telecharger

Contega SL

Tweelaag­se pleis­ter­aan­sluit­band met dam­p­rem­men­de ei­gen­schap­pen

Toepassing

CON­TE­GA SL maakt lucht­dich­te aan­slui­ting mo­ge­lijk aan de ruim­te­zij­de van ra­men en deu­ren

Voordelen

 

 

  • Ex­tra dun voor ge­mak­ke­lijk vou­wen in de hoe­ken

 

 

  • PP-co­po­ly­meer-func­tie­mem­braan

 

 

  • Goe­de com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den met CON­TE­GA EXO bui­ten

 

 

  • Vlies­zij­de is be­pleis­ter­baar

 

 

  • Met drie kleef­stro­ken flexi­bel toe­pas­baar in hou­ten en mas­sie­ve con­struc­ties