U presenteer

pleis­ter­aan­sluit­band : Contega PV Aansluitkleefbanden pro clima

pleis­ter­aan­sluit­band  intello

pleis­ter­aan­sluit­band  Telecharger

Contega PV

Dam­p­rem­men­de pleis­ter­aan­sluit­band met geïnte­greer­de wa­pe­ning

Toepassing

CON­TE­GA PV voor ge­de­fi­ni­eer­de aan­slui­tin­gen van fo­lies of hout­de­ri­vaat­pla­ten op te pleis­te­ren bouw­ele­men­ten (met­sel­werk of be­ton). De ver­lij­min­gen vol­doen aan de ver­eis­ten van DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2.

Voordelen

 

 

  • 3-laags PET-Vlies is een­vou­dig in­pleis­ter­baar, geen ver­de­re pleis­ter­wa­pe­ning no­dig

 

 

  • Ge­de­fi­ni­eer­de over­gang tus­sen de am­bach­te­lij­ke ele­men­ten dam­p­rem en pleis­ter­werk

 

 

  • Duur­zaam vei­li­ge, lucht­dich­te aan­slui­ting con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2

 

 

  • Wa­pe­ning ver­hoogt de sta­bi­li­teit van de aan­gren­zen­de pleis­ter­on­der­grond