U presenteer

Pleis­ter­aan­sluit­band : Contega FC Aansluitkleefbanden pro clima

Pleis­ter­aan­sluit­band intello

Pleis­ter­aan­sluit­band Telecharger

Contega FC

Pleis­ter­aan­sluit­band met dam­p­rem­men­de ei­gen­schap­pen

Toepassing

CON­TE­GA FC voor af­dich­ting van aan­sluit­voe­gen bij ra­men en deu­ren. Lucht­dich­te over­gang van zicht­ba­re span­ten, gor­din­gen en pla­fond­bal­ken naar het aan­gren­zen­de met­sel­werk of be­ton.
De ver­lij­min­gen vol­doen aan de ver­eis­ten van DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2.

Voordelen

 

 

  • 3-laags PET-vlies een­vou­dig in­pleis­ter­baar

 

 

  • Geen ver­de­re pleis­ter­wa­pe­ning no­dig

 

 

  • Ge­de­fi­ni­eer­de over­gang tus­sen de am­bach­te­lij­ke ele­men­ten

 

 

  • Duur­zaam vei­li­ge, lucht­dich­te aan­slui­ting con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2