U presenteer

In­tel­li­gen­te aan­sluit­band voor ra­men : Contega IQ Aansluitkleefbanden pro clima

intello

Telecharger

Contega IQ

In­tel­li­gen­te aan­sluit­band voor ra­men, voor bin­nen en bui­ten

Toepassing

Pro cli­ma CON­TE­GA IQ wordt bin­nens­huis ge­bruikt voor het lucht­dicht aan­slui­ten van ra­men en deu­ren op de dam­p­rem- en lucht­dich­tings­laag con­form DIN 4108-7. Dank­zij de in­tel­li­gen­te, vocht­va­ri­a­be­le func­tie­mem­braan is CON­TE­GA IQ ook ge­schikt voor wind- en slag­re­gen­dich­te aan­slui­tin­gen bui­ten. Het band is voor­zien van een ex­pan­sie­vouw en kan wer­king in de con­struc­tie zo op­ti­maal com­pen­se­ren.

ID 12941 – CON­TE­GA IQ met 1 zelf­kle­ven­de strook voor toe­pas­sing bij mas­sie­ve bouw
ID 12941 – CON­TE­GA IQ met 2 zelf­kle­ven­de stro­ken voor toe­pas­sing bij hou­ten con­struc­ties

Voordelen

 

 

  • Vocht­va­ri­a­be­le sd-waar­de: mon­ta­ge van ra­men met de­zelf­de band bin­nen en bui­ten

 

 

  • Dam­p­rem­men­de en lucht­dich­te aan­slui­tin­gen van raam- en deur­aan­sluit­voe­gen bin­nen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en Norm B 8110-2

 

 

  • Dif­fu­sie­open, wind- en slag­re­gen­dich­te aan­slui­tin­gen bui­ten

 

 

  • Bij­zon­der flexi­bel en goed aan­sluit­baar, kan een­vou­dig in hoe­ken wor­den ge­vou­wen

 

 

  • Vlies­zij­de is be­pleis­ter­baar

 

 

  • Met ex­pan­sie­vouw ter com­pen­sa­tie van be­we­gin­gen in de con­struc­tie