U presenteer

Verbindingsmiddel Dichting pro clima

Verbindingsmiddel Steicoflex  Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Aansluitlijmen

Aan­sluit­lijm in pa­troon, buis­fo­lie of van de rol voor aan­slui­tin­gen op ru­we of mi­ne­ra­le on­der­gron­den.

Verbindingsmiddel Steicoflex  Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Kleefbanden

Kleef­ban­den voor lucht­dich­te en/of wind­dich­te ver­lij­min­gen en voor af­dich­ting van na­gels/spij­kers

Verbindingsmiddel Steicoflex  Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Aansluitkleefbanden

Aan­sluit­ban­den voor bin­nen & bui­ten, pleis­ter­aan­sluit­ban­den, meer­laag­se aan­sluit­ban­den

Verbindingsmiddel Steicoflex  Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Reparatie

Voor een­vou­di­ge & vei­li­ge re­pa­ra­tie­ver­lij­min­gen bin­nens­huis

Verbindingsmiddel Steicoflex  Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Afsluitkleefbanden

Af­slui­ten­de kleef­ban­den: wa­ter­ge­lei­dend, vocht­dicht of lucht­af­dich­tend

Steicoflex  Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Primer

Op­los­mid­del­vrije pri­mer

Steicoflex  Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Detailoplossingen

Strijk­ba­re dicht­stof­fen, zelf­kle­ven­de 3D-vorm­de­len, ka­bel- en buis­man­chet­ten, in­stal­la­tie­do­zen, le­ge-buis­stop­pen