U presenteer

behangpapier : Santa Dichting binnen pro clima

intello

Telecharger

Santa
behangpapier met grove korrel. 

Toepassing

Het ver­krij­gen van de nood­za­ke­lij­ke dam­p­rem­men­de laag bij be­staan­de dak­con­struc­ties die ach­ter­af van in­blaas­iso­la­tie wor­den voor­zien. Zo­wel met dif­fu­sie­open eer­ste af­dek­laag als met dif­fu­sie­dich­te af­dich­tin­gen te com­bi­ne­ren.

Voordelen

 

 

  • Snel­le en goed­ko­pe ver­ho­ging van de dif­fu­sie­weer­stand bin­nen

 

 

  • Be­scher­ming te­gen bouw­scha­de en schim­mel­vor­ming

 

 

  • Voor dak, dak­hel­ling, wand en pla­fond

 

 

  • Rauh­fa­ser­look bij SAN­TA DT (art.-nr. 10096): ge­woon op­strij­ken

 

 

  • Glad­de struc­tuur bij SAN­TA UT (art.-nr. 10097): ge­woon op­strij­ken of op­pleis­te­ren