U presenteer

Stof­be­scher­mings­baan RB Dichting binnen pro clima

intello

Telecharger

RB
Stof­be­scher­mings­baan

Toepassing

Te ge­brui­ken als stof­be­scher­ming voor ver­trek­ken on­der tus­sen­vloe­ren met ge­stort ma­te­ri­aal en in vloe­ren.

Voordelen

 

 

  • Bij­zon­der dicht, ro­buust 3-laags PP-vlies

 

 

  • Voor droog en licht voch­tig ge­stort ma­te­ri­aal

 

 

  • Vei­li­ge be­scher­ming te­gen stof

 

 

  • Ge­schikt voor pla­fond en vloer

 

 

  • Bij­zon­der dif­fu­sie­open