U presenteer

Dam­p­rem ge­wa­pen­de Voor al­le ve­zel­vor­mi­ge iso­la­tie­ma­te­ri­a­len – pro clima

damprem gewapend intello

damprem gewapend Telecharger

Dam­p­rem ge­wa­pen­de – Voor al­le ve­zel­vor­mi­ge iso­la­tie­ma­te­ri­a­len

Toepassing

Te ge­brui­ken als dam­p­rem en lucht­dich­tings­baan bij al­le dif­fu­sie­open con­struc­ties bui­ten, bijv. met on­der­dak­ba­nen (pro cli­ma SO­LI­TEX) of zacht­board- en mdf-pla­ten. Voor het uit­blij­ven van bouw­scha­de bij bouw­fy­sisch veel­ei­sen­de con­struc­ties, zo­als dif­fu­sie­dich­te plat­te da­ken/schui­ne da­ken en groen­da­ken. Ook on­der ex­tre­me kli­maat­om­stan­dig­he­den bui­ten, zo­als in het hoog­ge­berg­te. Meer in­for­ma­tie vindt u in de stu­die “Be­re­ke­ning van het uit­blij­ven van bouw­scha­de van iso­la­tie­con­struc­ties in hout­bouw en staal­bouw”.

Voordelen

 

 

  • Maxi­ma­le vei­lig­heid voor de iso­la­tie­con­struc­tie

 

 

  • Op­ti­ma­le be­scher­ming te­gen bouw­scha­de en schim­mel­vor­ming, ook bij on­voor­zie­ne vocht­in­drin­ging

 

 

  • vocht­va­ri­a­be­le dif­fu­sie­weer­stand met meer dan 100-vou­di­ge sprei­ding

 

 

  • sd-waar­de ho­ger dan 25 m in win­ters kli­maat

 

 

  • waar­de 0,25 m bij te­rug­dif­fu­sie in de zo­mer

 

 

  • Zeer ge­rin­ge uit­zet­ting in com­bi­na­tie met in­blaas­iso­la­tie­stof­fen