U presenteer

Ge­wa­pen­de dam­p­rem lucht­dich­tings­baan – pro clima

intello

Telecharger

ui­terst ef­fec­tie­ve, Ge­wa­pen­de dam­p­rem- en lucht­dich­tings­baan van vocht­va­ri­a­bel bouw­pa­pier

Toepassing

Te ge­brui­ken als dam­p­rem en lucht­dich­tings­baan bij al­le dif­fu­sie­open con­struc­ties bui­ten, in com­bi­na­tie met dak, pla­fond of wand – bijv. met pro cli­ma SO­LI­TEX-ba­nen, zacht­board- en mdf-pla­ten. Bij aan de bui­ten­zij­de dif­fu­sie­dich­te con­struc­ties van plat­te en schui­ne da­ken. Voor groen­da­ken bie­den de IN­TE­S­A­NA- of de IN­TEL­LO-ba­nen een gro­te­re kans op het uit­blij­ven van bouw­scha­de. Meer in­for­ma­tie vindt u in de stu­die “Be­re­ke­ning van het uit­blij­ven van bouw­scha­de van iso­la­tie­con­struc­ties in hout­bouw en staal­bouw”.

Voordelen

 

  • Op­ti­ma­le be­scher­ming te­gen bouw­scha­de en schim­mel­vor­ming, ook bij on­voor­zie­ne vocht­in­tre­ding door vocht­va­ri­a­be­le dif­fu­sie­weer­stand
  • Be­scher­ming in win­ters kli­maat door sd-waar­de 4 m
  • Te­rug­dif­fu­sie in zo­mers kli­maat door sd-waar­de 0,6 m
  • Ho­ge scheur­vast­heid
  • Ge­schikt voor al­le ve­zel­vor­mi­ge warm­te-iso­la­tie­stof­fen (ook in­blaas­iso­la­ties)
  • Eco­lo­gi­sche op­los­sing voor af­dich­ting van de bouw­schil