U presenteer

daksa­ne­ring Dasaplano 0.50 connect Dichting binnen pro clima

intello

Telecharger

Lucht­dich­tings­baan voor daksa­ne­ring bui­ten

Toepassing

3-laag­se lucht­dich­tings­baan voor daksa­ne­ring van bui­ten­af met vol­le­di­ge iso­la­tie van het spant­vak. Wordt aan­ge­bracht bo­ven­op de span­ten on­der een ex­tra span­t­i­so­la­tie van mi­ne­ra­le wol, flexi­be­le hout- en cel­lu­lo­se­ve­zel­pla­ten of hen­ne­p­i­so­la­tie­pla­ten.

Con­forme aux ex­i­gences des normes DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM B 8110-2.

Voordelen

 

 

  • Een­vou­dig aan te bren­gen, vlak over de span­ten en de iso­la­tie

 

 

  • Licht rem­men­de dif­fu­sie­weer­stand zorgt voor dro­ge bouw­ele­men­ten

 

 

  • Snel­le en vei­li­ge ver­lij­ming door geïnte­greer­de con­nect-zelf­kleef­zo­nes in de langs­rich­ting van de baan