U presenteer

Dasaplano 0.01 connect Dichting binnen pro clima

intello

Telecharger

Lucht­dich­tings­baan voor daksa­ne­ring van bui­ten­af

Toepassing

3-laag­se lucht­dich­tings­baan voor daksa­ne­ring van bui­ten­af met vol­le­di­ge iso­la­tie van het spant­vak. Mon­ta­ge bo­ven de span­ten met een ex­tra iso­la­tie op de span­ten van zacht­board-on­der­dak­pla­ten in het ka­der van de 2:1- en 1:1-sa­ne­rings­op­los­sing van pro cli­ma, en te­vens ge­schikt voor goed­ge­keur­de sa­ne­rings­op­los­sin­gen van zacht­board­plaat-fa­bri­kan­ten.

Voordelen

 

 

  • Een­vou­dig aan te bren­gen, vlak over de span­ten en de iso­la­tie

 

 

  • Ac­tief vocht­trans­port voor dro­ge en vei­li­ge ther­mi­sche iso­la­tie­con­struc­ties

 

 

  • Lucht­dicht en hoog dif­fu­sie-open

 

 

  • Snel­le en vei­li­ge ver­lij­ming door geïnte­greer­de con­nect-zelf­kleef­zo­nes in de langs­rich­ting van de baan