U presenteer

DA-S Dichting binnen pro clima

intello

Telecharger

DA-S
Dam­prem­strook

Toepassing

Stro­ken van IN­TES­ANA voor het af­plak­ken van voe­gen, bijv. bij vloer­aan­slui­tin­gen op be­ton­vloe­ren, bij hout­de­ri­vaat­pla­ten of als re­pa­ra­tie­stro­ken voor het af­plak­ken van lek­ken in dak, dak­hel­ling, wand, pla­fond en vloer.

Ook for bouw­ele­men­ten waar vocht kor­te tijd in­werkt.

Voordelen

 

 

  • Voor­ge­con­fec­ti­o­neer­de dam­p­rem- en lucht­dich­tings­stro­ken voor snel­le ver­wer­king

 

 

  • Voor lucht­dich­te aan­slui­tin­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2

 

 

  • Po­ly­e­thy­leen-co­po­ly­meer-mem­braan en ex­tra ro­buus­te po­ly­pro­py­leen-be­scherm­vlie­zen

 

 

 

  • Résis­t­ance hy­gro­vari­able à la dif­fu­sion