U presenteer

DA connect Dichting binnen bui­ten pro clima

bui­ten intello

bui­ten Telecharger

Dam­p­rem- en lucht­dich­tings­baan voor dak­iso­la­tie bui­ten met 2 geïnte­greer­de zelf­kle­ven­de stro­ken

Toepassing

Te ge­brui­ken als re­gen­dich­te dam­p­rem- en lucht­dich­tings­baan op be­schot on­der span­t­i­so­la­tie. Ge­schikt voor al­le aan de bui­ten­zij­de dif­fu­sie­open dak­con­struc­ties.

Voordelen

 

 

  • Be­schermt de con­struc­tie tij­dens de bouw­fa­se te­gen weers­in­vloe­den van­af een dak­hel­ling van 10°

 

 

  • Wa­ter­af­sto­tend en wa­ter­vast, be­loop­baar

 

 

  • Werkt ge­lijk­tij­dig als dam­p­rem- en lucht­dich­tings­laag

 

 

  • Snel­le en vei­li­ge ver­lij­ming door geïnte­greer­de con­nect-zelf­kleef­zo­nes in de langs­rich­ting van de baan