U presenteer

Solitex UD connect Luchtdicht buiten on­der­dak pro clima

intello

Telecharger

3-laag­se on­der­dak- en on­der­span­baan, met 2 geïnte­greer­de zelf­kle­ven­de stro­ken

Toepassing

 

Te ge­brui­ken als ui­terst dif­fu­sie­open on­der­span­baan of on­der­laag op be­schot, mdf- en zacht­board-on­der­dak­pla­ten en al­ler­lei soor­ten ther­mi­sche iso­la­tie.

Voordelen

 

 

  • Hoog dif­fu­sie­open met vocht­va­ri­a­be­le dif­fu­sie­weer­stand tot be­ne­den 0,02 m

 

 

  • Bij­zon­de­re vei­lig­heid door po­riënvrije, slag­re­gen­dich­te TEEE-mem­braan, wa­ter­ko­lom > 2.500 mm

 

 

  • Zeer ho­ge ver­ou­de­rings­be­sten­dig­heid en ther­mi­sche sta­bi­li­teit dank­zij TEEE-mem­braan

 

 

  • 3 maan­den vol­le­dig weers­be­sten­dig Ge­schikt voor tij­de­lij­ke af­dek­kin­gen over­een­kom­stig het pro­duct­in­for­ma­tie­blad van de ZVDH

 

 

  • Snel­le en vei­li­ge ver­lij­ming door geïnte­greer­de con­nect-zelf­kleef­zo­nes in de langs­rich­ting van de baan