U presenteer

wandbeschermingsfolie pro clima Solitex Fronta Quatro connec pro clima

wandbeschermingsfolieintello

wandbeschermingsfolie Telecharger

De wandbeschermingsfolie SOLITEX FRONTA QUATTRO biedt een optimale bescherming tegen wind, regen en UV-licht. De actieve TEEE-film (thermoplastisch elastomeer polyester-ether-verbinding) zorgt op een actieve manier voor vochtafvoer naar de buitenomgeving en laat zo toe onbehandeld hout te gebruiken bij houtskeletconstructie..

Toepassing

 

SO­LI­TEX FRON­TA QUAT­TRO con­nect be­schermt het iso­la­tie­ma­te­ri­aal lang­du­rig te­gen wind en re­gen.
Toe­pas­sing bij ge­slo­ten en open ge­vels (be­tim­me­rin­gen met open voe­gen, voeg­breed­te tot 35 mm, breed­te be­tim­me­ring = min. 3x voeg­breed­te) over­een­kom­stig de ver­wer­kings­in­struc­ties.

Voordelen

 

 

  • Hoog dif­fu­sie­open en ge­lijk­tij­dig maxi­maal slag­re­gen­dicht

 

 

  • Op­ti­ma­le droog­con­di­ties voor dak­con­struc­ties: po­riënvrije TEEE-func­tie­mem­braan trans­por­teert vocht ac­tief naar bui­ten toe weg

 

 

  • Zwart vlies en zwar­te op­druk voor­ko­men door­schij­nen van de baan bij ge­vel­be­tim­me­ring met open voe­gen

 

 

  • Zeer ho­ge ver­ou­de­rings­be­sten­dig­heid en ther­mi­sche sta­bi­li­teit dank­zij TEEE-mem­braan

 

 

  • 6 maan­den vol­le­dig weer­be­sten­dig