U presenteer

Luchtdicht buiten pro clima

Steicoflex Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Solitex Mento 1000

3-laag­se on­der­da­ken- en on­der­span­baan, lich­te baan met func­ti­o­neel, mo­no­li­thisch TEEE-mem­braan

Steicoflex Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Solitex Mento 1000 connect

3-laag­se on­der­da­ken- en on­der­span­baan, lich­te baan met func­ti­o­neel, mo­no­li­thisch TEEE-mem­braan, met 2 geïnte­greer­de zelf­kle­ven­de stro­ken

Steicoflex Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Solitex Mento 3000

3-laag­se on­der­da­ken- en on­der­span­baan, zeer slijt­vast, slag­re­gen­dicht, ther­misch sta­biel

Steicoflex Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Solitex Mento 3000 connect

3-laag­se on­der­da­ken- en on­der­span­baan, zeer slijt­vast, slag­re­gen­dicht, ther­misch sta­biel, met 2 geïnte­greer­de zelf­kle­ven­de stro­ken

Steicoflex Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Solitex Mento 5000

3-laag­se on­der­da­ken- en on­der­span­baan, 6 maan­den vol­le­dig weer­be­sten­dig

Steicoflex Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Solitex Mento 5000 connect

3-laag­se on­der­da­ken- en on­der­span­baan, 6 maan­den vol­le­dig weer­be­sten­dig, met 2 geïnte­greer­de zelf­kle­ven­de stro­ken

Steicoflex Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Solitex Mento Plus

Ge­wa­pen­de, 4-laag­se on­der­dak- en on­der­span­baan, ge­schikt voor in­blaas­iso­la­tie­ma­te­ri­aal

Steicoflex Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Solitex Mento Plus connect

Ge­wa­pen­de, 4-laag­se on­der­dak- en on­der­span­baan­ge­schikt voor in­blaas­iso­la­tie­ma­te­ri­aal, met 2 geïnte­greer­de zelf­kle­ven­de stro­ken

Steicoflex Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Solitex UD

3-laag­se on­der­dak- en on­der­span­baan

Steicoflex Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Solitex UD connect

3-laag­se on­der­dak- en on­der­span­baan, met 2 geïnte­greer­de zelf­kle­ven­de stro­ken

Steicoflex Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Solitex Plus

4-laag­se on­der­dak- en on­der­span­baan, ge­wa­pend

Steicoflex Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Solitex Plus connect

4-laag­se on­der­dak- en on­der­span­baan, ge­wa­pend, met 2 geïnte­greer­de zelf­kle­ven­de stro­ken

Steicoflex Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Solitex UM connect

4-laags on­der­dak­baan met 3D- af­dek­laag en zelf­kle­ven­de bu­tyl­strook

Steicoflex Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Solitex Fronta Quattro

3-laag­se wand­be­tim­me­rings­baan met mo­no­li­thisch TEEE-mem­braan, ge­schikt voor be­tim­me­rin­gen met open voe­gen en voor ge­slo­ten ge­vels

Steicoflex Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Solitex Fronta Quattro connect

3-laag­se wand­be­tim­me­rings­baan met mo­no­li­thisch TEEE-mem­braan, ge­schikt voor be­tim­me­rin­gen met open voe­gen en voor ge­slo­ten ge­vels, met 2 geïnte­greer­de zelf­kleef­zo­nes

Steicoflex Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Solitex Fronta WA

3-laag­se ge­velf­olie met mo­no­li­thisch TEEE-mem­braan, ge­schikt voor ge­slo­ten ge­vels

Steicoflex Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Solitex Fronta Humida

3-laag­se licht dif­fu­sier­em­men­de wand­be­tim­me­rings­baan ach­ter ge­ven­ti­leer­de ge­vel­scha­len