U presenteer

Dichting Producten pro clima


Onze aankooppolitiek is en blijft streng selectief, vanuit een basisvisie waarvan we nooit zijn afgeweken: een ruim aanbod brengen van hoogkwalitatieve, bio-ecologische materialen voor de houtbouw en de gebouwenisolatie. Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.

houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Dichting binnen

Vocht­va­ri­a­be­le dem­p­rem- en ucht­dich­tings­ba­nen van bouw­kar­ton en fo­lie, sa­ne­rings-dam­p­rem­men en -be­hang, dam­rem­men voor iso­la­tie op de span­ten, an­ti-door­lek­ba­nen

Dichting Steicoflex  Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Dichting buiten

Hoog dif­fu­sie­open on­der­dak- en on­der­span­baan met een mo­no­li­thi­sche mem­braan. Ex­tra ro­buus­te wand­be­tim­me­rings­ba­nen

Dichting producten Steicoflex  Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Verbindingsmiddelen

Al­le be­no­digd­he­den voor vei­li­ge ver­bin­din­gen: Aan­sluit­lij­men, kleef­ban­den voor bin­nen en bui­ten, re­pa­ra­tie­ban­den en pleis­ters, aan­sluit­ban­den.

Dichting producten Steicoflex  Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Kwaliteit

pro cli­ma WIN­CON: Sys­teem voor snel­le con­tro­le van het lucht­dich­tings­vlak.

Dichting producten Steicoflex  Flexibele houtvezelplaat voor warmte-isolatie

Toebehoren

Ver­wer­kingstoe­be­ho­ren voor nog snel­ler en ge­mak­ke­lij­ker wer­ken